காருண்யா (KR-347) | 26-05-2018 | கேரள லாட்டரி ரிசல்ட்

கேரள லாட்டரி ரிசல்ட்


26-05-2018 தேதி அன்று நடந்த கேரள மாநில பரிசு சீட்டு குலுக்கல் காருண்யா (KR-347) லாட்டரி முடிவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது . நேரலை முடிவுகள் 3:00 PM க்கும் முழு முடிவுகள் 4:00 PM க்கும் பதிக்கப்படும்.

காருண்யா லாட்டரி ரிசல்ட் (KR-347)

26/05/2018

காருண்யா (KR-347) லாட்டரி


முதல் பரிசு ரூ : 80,00,000/- :
KT 644100 (திருச்சூர்)

ஆறுதல் பரிசு ரூ. : 25,000/- :

KM 644100   KO 644100
KP 644100   KS 644100
KU 644100   KW 644100
KX 644100   KY 644100
KZ 644100

இரண்டாவது பரிசு ரூ. : 5,00,000/- :

KU 157780 (கண்ணூர்)

மூன்றாவது பரிசு ரூ. : 2,00,000/- :

KM 147640 (காசர்கோடு)
KO 505738 (பாலக்காடு)
KP 433587 (கொல்லம்)
KS 196478 (திருவனந்தபுரம்)
KT 453317 (காசர்கோடு)
KU 307490 (பாலக்காடு )
KW 835501 (மலப்புரம்)
KX 759850 (கோழிக்கோடு)
KY 889935 (பாலக்காடு)
KZ 875742 (திருச்சூர்)
கடைசி எண்கள் பொருந்தும் சீட்டுகளுக்கு கீழ் காணும் பரிசுகள்

புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட எண்கள் காருண்யா (KR-347) லாட்டரி ரிசல்ட்

நாலாவது பரிசு ரூ. 5,000/- :
0538
1399 1961
2843
3430 3707
6424
7652
8212 8453
9243 9989

ஐந்தாவது பரிசு ரூ. 2,000/- :

0753
2699
3157
5129 5249
6626 6821 6837
8754
9584

ஆறாவது பரிசு ரூ. 1000/- :

0242 0692 0971
1014 1020 1070 1363 1455 1576 1946
2078 2122 2150 2235 2408 2546 2814
3522 3615 3971
4190 4379 4515
5338 5435 5958
6329 6691 6710
7095 7171 7204 7269 7450 7773
8155 8562
9140 9254 9264 9679 9903

ஏழாவது பரிசு ரூ. 500/- :

0129 0430 0549 0698 0741 0748 0752 0784
1016 1272 1424 1638 1690 1875 1895
2074 2245 2402 2479 2598 2617 2750 2828 2848 2916
3142 3162 3364 3393 3488 3631 3666 3924
4031 4096 4370 4397 4674 4679 4852
5011 5206 5361 5572 5710 5718 5830
6165 6210 6231 6273 6288 6523 6542 6867 6986
7170 7197 7201 7273 7310 7354 7362 7484 7504 7513 7561 7803
8183 9124 9345 9517 9600 9702 9780 9921

எட்டாவது பரிசு ரூ. 100/- :

0194 0301 0305 0337 0763 0860 0869 0975
1028 1036 1173 1192 1287 1288 1347 1477 1531 1685
2016 2039 2066 2111 2158 2169 2295 2506 2659 2726 2748 2770 2886 2973
3060 3073 3092 3118 3234 3580 3629 3640 3656 3710
4012 4081 4110 4140 4317 4348 4349 4504 4639 4685 4721 4950 4955 4986
5020 5198 5251 5350 5379 5635 5688 5739 5752 5912 5967
6012 6064 6100 6444 6447 6695 6826 6859
7000 7141 7630 7637 7787 7799 7810 7853 7873 7880 7963 7981
8115 8140 8342 8391 8408 8449 8478 8586 8710 8787
9059 9067 9121 9127 9167 9384 9433 9629 9685 9709 9777 9782 9808
காருண்யா லாட்டரியின் முழு விபரங்கள்

கேரளா  அரசு பரிசு சீட்டுகள்  - முடிவு 

காருண்யா (KR-347) முடிவு | அதிகாரபூர்வ நகல் : 26-05-2018
வெற்றி பெற்ற பரிசு சீட்டுகளை கேரள அரசு விவரத் தொகுப்பு அகராதியில் சரிபார்த்து 30 நாட்களுக்குள் பரிசு பெறுவதற்கு சமர்ப்பிக்கவும்.

நாளைய 27-05-2018 கேரள மாநில லாட்டரி "பௌர்ணமி (RN-341) குலுக்கல் மதியம் 3:00மணிக்கு துவங்கும்.

அடுத்த காருண்யா லாட்டரி (KR-348) ன் குலுக்கல் 02/06/2018 அன்று மதியம் 3 மணிக்கு ஸ்ரீ சித்திரா ஹோம் ஆடிட்டோரியம், பழவங்காடி, கிழக்கே கோட்டை, திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும்.

கருத்துகள்

Follow Us...